Deep Inside nueva candidatura a MGA2017

Deep inside és joc enmarcat dins el genere del survival horror en primera persona, seguint l’estela de jocs com «Amnesia: The Dark descent», «Outlast» o «Alien lsolation», en el que el jugador ha d’anar explorant l’escenari, resolguent els dilemas que es vaigin plantejant ifent un gran focus en la supervivencia, ja que aquest es trabara practicament indefens envers els perills que es vaigi trobant.

L’objectiu del projecte es contar una historia adulta de misteri, suspense terror, que mantengui al jugador en tensió constant, fent un gran enfoc en la narrativa.

El joc esta ambientat a un creuer de luxe a l’any 1920, en el cual el protagonista desperta i descobreix que es l’unic passatger viu.

La demo consta d’un nivell que s’ambienta a una planta del creuer. El jugador haura d’anar avanyant per ell, desentrallant el misteri que alla ha passat, poguent llegir diaris i notes. Al final del nivell hi ha una criatura que es la que ha provocat la desaparició deis passatgers. Aquesta voldra acabar amb el jugador, pel cual aquest haura d’intentar esquivar-la, per avanyar fins a arribar al final del nivell, on haura d’aconseguir un clau per abrir una porta i així poder escapar.

Eljoc esta pensat per a les plataformes Steam, Playstation 4 i Xbox One.